வெல்டிங் எலக்ட்ரோடு

  • Welding Electrode

    வெல்டிங் எலக்ட்ரோடு

    விளக்கம்: எங்கள் வெல்டிங் எலெக்ட்ரோட்கள் வெல்டிங் தடி AWS E6013 & E7018 என்பது குறைந்த புகை, உயர் டைட்டானியா வகை மின்முனைகள் ஆகும், இதில் வழக்கமான உயர் டைட்டானியா வகை மின்முனைகளை விட புகை உற்பத்தி 20% குறைவாக உள்ளது மற்றும் அனைத்து நிலை வெல்டிங்கிலும் அதன் பயன்பாட்டினை சிறந்தது. AWS E6013 ஏற்றது அதன் நிலையான வில், ஆழமற்ற ஊடுருவல் மற்றும் மென்மையான வெல்டிங் மணி காரணமாக ஒளி கட்டமைப்பு இரும்புகளின் வெல்டிங். அளவு கிடைக்கும் விட்டம் × நீளம் (மிமீ) 2.5 × 300, 3.2 × 350, 2.5 × 350, 4.0 × 350 4.0 × 400, 5.0 × ...